Przyczyny nieodpowiedniego zachowania dzieci: znaczenie ustalania granic i poświęcania uwagi

Zachowanie dzieci, które uważamy za niegrzeczne, ma wiele czynników powodujących. Nie zawsze jest to coś negatywnego – czasami jest to po prostu część normalnego procesu rozwojowego dziecka. Inne przyczyny mogą jednak obejmować niedostatek uwagi ze strony rodziców lub brak jasno określonych granic dla dziecka. W niektórych przypadkach, niewłaściwe zachowanie może być również reakcją na poważny kryzys rodzinny.

Niegrzeczność dzieci nie jest zawsze czymś złym. Faktycznie, każde dziecko od czasu do czasu wykazuje takie zachowanie, które bywa sprzeciwem wobec rodziców. Jest to zjawisko naturalne i często niezbędne dla zdrowego rozwoju. Poprzez łamanie zasad i prowokowanie rodziców, dzieci uczą się istotnych lekcji o świecie, który je otacza. W ten sposób ustalają swoje miejsce w domu, kto ma prawo do ustalania zasad, jak daleko mogą posunąć swoją wolność, jak mogą kontrolować swoją sytuację oraz podejmować decyzje i dokonywać wyborów. Dzieci także dowiadują się ile mogą sobie pozwolić i co się stanie, jeśli posuną się za daleko.

Ważną rolą rodziców jest jednak reagowanie na nieodpowiednie zachowanie swoich dzieci. Odpowiednie działania powinny obejmować ustalanie granic, ostrzeganie przed ich przekroczeniem i egzekwowanie konsekwencji, gdy dziecko zdecyduje się złamać ustanowione przez rodziców reguły.

Zdecydowanie większą troską powinny być te dzieci, które zawsze są posłuszne i podporządkowane. Warto zastanowić się, czy takie zachowanie nie wynika z ciągłego stresu czy strachu przed jednym z rodziców. Należy również pamiętać, że dzieci nadmiernie grzeczne mogą dorastać do dorosłych uległych autorytetom i skłonnych do podporządkowywania się.