Zagadnienie gotowości szkolnej sześciolatków: czy dzieci w wieku 6 lat są przygotowane do rozpoczęcia edukacji szkolnej?

Chociaż przepisy prawne zobowiązują dzieci kończące 7 lat w danym roku kalendarzowym do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, istnieje opcja wcześniejszego rozpoczęcia edukacji przez sześciolatki. W przypadku chęci posłania 6-letniego dziecka do szkoły, rodzice lub opiekunowie muszą wystąpić o to oficjalnie, przytaczając zaświadczenie potwierdzające gotowość szkolną ich pociechy. Informacje na ten temat dostarcza personel przedszkola, który na podstawie swoich obserwacji oraz ewentualnych konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ocenia, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. W procesie decyzyjnym ważne jest zawsze branie pod uwagę potrzeb i dobra dziecka.

Ewaluacja gotowości szkolnej małych uczniów

Określenie gotowości szkolnej odnosi się do stanu rozwoju dziecka na poziomach intelektualnym, społeczno-emocjonalnym oraz fizycznym, który umożliwia mu skuteczne funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Przedszkola mają za zadanie dokonać oceny gotowości szkolnej 6-letnich dzieci. Pedagodzy biorą pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak:

  • umiejętność samodzielnego funkcjonowania,
  • interakcje z rówieśnikami,
  • koordynację ruchową i zdolności manualne,
  • etap rozwoju mowy,
  • percepcję wzrokową i słuchową,
  • zdolności pamięciowe i skupienie uwagi,
  • rozumienie pojęć matematycznych,
  • poziom ogólnej wiedzy, jaką dysponuje dziecko.

Nauczyciele przedszkolni do końca kwietnia przekazują rodzicom rezultaty przeprowadzonych ocen. Dzięki temu opiekunowie mają pełen obraz postępów dziecka, wiedzą, które obszary są jego mocną stroną, a które wymagają jeszcze dodatkowego wsparcia przed wejściem w etap edukacji szkolnej.

Oceniana jest kompleksowo całość rozwoju sześciolatka, uwzględniając nie tylko aspekty intelektualne, ale również społeczne, emocjonalne i fizyczne.