Znaczna zależność między satysfakcją seksualną a zdrowiem poznawczym u starszych mężczyzn, pokazują nowe badania

Studium przeprowadzone na grupie mężczyzn między 56 a 68 rokiem życia wykazało korelację pomiędzy zmniejszeniem zadowolenia z życia seksualnego a przyszłym pogorszeniem funkcji pamięci. Naukowcy zauważają, że ta odkryta relacja wymaga szerszego spojrzenia na konsekwencje problemów seksualnych i impotencji u mężczyzn.

Badanie, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „The Gerontologist”, przeprowadzono na przestrzeni wielu lat, uczestniczyło w nim ponad 800 mężczyzn w wieku od 56 do 68 lat. Celem badania było sprawdzenie, jak stan zdrowia seksualnego wpływa na zdolności poznawcze.

Naukowcy przez 12 lat obserwowali zmiany w umiejętnościach intelektualnych ochotników oraz ich funkcjach seksualnych i stopniu zadowolenia z życia erotycznego. Wybór tej konkretnej grupy wiekowej był podyktowany tym, że to właśnie w tym okresie występuje zwyczajowo najwięcej problemów z erekcją oraz może nastąpić pogorszenie pamięci i zdolności intelektualnych.

Profesor Martin Sliwinski z Pennsylvania State University podkreśla, że badanie rozważało pamięć i funkcje seksualne w różnych momentach, co pozwoliło na szczegółową analizę zmian zachodzących w czasie. Zauważone efekty są zgodne z obecnym poziomem zrozumienia naukowego na temat relacji między satysfakcją z życia a zdolnościami poznawczymi.

Mimo że autorzy badania zidentyfikowali znaczące korelacje, przyznają, że mogą jedynie spekulować na temat konkretnych powiązań przyczyna-skutek. Profesor Sliwinski wyjaśnia, że wcześniejsze odkrycia naukowe pokazały, iż osoby o ogólnie niskim stopniu satysfakcji z życia mają większe ryzyko problemów zdrowotnych takich jak demencja, choroba Alzheimera, schorzenia sercowo-naczyniowe oraz inne problemy powiązane ze stresem, które mogą doprowadzić do spadku zdolności poznawczych.

Obserwacja trwająca kilkanaście lat pokazała, że w różnych momentach czasowych, pogorszenie lub poprawa funkcji seksualnych oraz satysfakcji z życia seksualnego towarzyszy odpowiedni spadek lub wzrost zdolności poznawczych. Profesor Sliwinski zwraca uwagę, że poprawa zadowolenia z życia seksualnego może nawet prowadzić do poprawy funkcji pamięci.

Na podstawie swoich obserwacji, naukowcy sugerują, że badanie erekcji mężczyzn może okazać się pomocne w identyfikacji osób zagrożonych wczesnymi problemami z pamięcią czy intelektem.

„Posiadamy już środki lecznicze do zaradzenia zaburzeń erekcji. Tego czego nie mamy, to skutecznego leczenia zaburzeń pamięci. Zamiast ograniczać się jedynie do leczenia zaburzeń erekcji, powinniśmy traktować je jako kluczowy wskaźnik innych problemów zdrowotnych i skupić się na poprawie satysfakcji seksualnej oraz ogólnego samopoczucia, a nie tylko na leczeniu objawów” – podkreśla ekspert.