Alarmujące dania z raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej: Ponad 50% ukraińskich uczniów w Polsce może być poza systemem edukacji

Najnowszy raport Centrum Edukacji Obywatelskiej skupia się na sytuacji ukraińskiej młodzieży w polskim systemie oświaty. Dokument zwraca uwagę na rosnącą liczbę uczniów pochodzenia ukraińskiego, którzy kontynuują swoją edukację w polskich szkołach średnich. Co niepokojące, raport zauważa również wzrost tendencji do przechodzenia na nauczanie zdalne wśród tej grupy. Najbardziej alarmującym wnioskiem wynikającym z analizy jest stwierdzenie, że powyżej 50% ukraińskich uczniów w Polsce może obecnie nie być objętych formalnym systemem kształcenia.

Raport, który został opracowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, dostarcza obszernego przeglądu danych dotyczących ukraińskich uczniów, zwłaszcza uchodźców, oraz ich adaptacji w kontekście polskiego systemu oświaty. Zasadnicze dane pokazują, że w październiku 2023 roku liczba dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego uczących się w polskich instytucjach edukacyjnych wynosi około 185 tysięcy. Z tej sumy, jak podaje raport, aż 135 tysięcy to uchodźcy, którzy zmuszeni byli opuścić swoją ojczyznę z powodu konfliktu zbrojnego.

W skali całego kraju, ukraińscy studenci stanowią prawie 3% wszystkich uczniów w Polsce. Szacunki zawarte w raporcie pokazują, że w jednej na cztery klasy w polskich szkołach uczy się dziecko, które doświadczyło uchodźstwa. Dane zawarte w dokumencie dotyczą szkół podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia. Źródła danych użyte do opracowania raportu obejmują Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz zgłoszenia o przyznanie statusu UKR w kontekście konfliktu na Ukrainie.