Gdzie jest twój wniosek o świadczenie 800 plus? Oto, co musisz zrobić, aby go złożyć i kiedy oczekiwać pierwszego przelewu

31 maja upłynął termin na składanie wniosków w celu uzyskania świadczenia 800 plus bez przerwy w otrzymywaniu wsparcia. Dowiedz się, jakie są kolejne kroki, aby zapewnić sobie przelew z kwotą zrównującą za miesiąc czerwiec.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał do wiadomości, że liczba wniosków na nowy rok świadczeniowy 2024/2025 wyniosła niemal 3,8 miliona. Zgodnie z tymi danymi, wnioski na kolejny rok świadczeniowy dotyczą 5,9 miliona dzieci, a wsparcie finansowe w postaci 800 plus przyznane zostało już dla 4,5 miliona najmłodszych beneficjentów.

Jeżeli chodzi o możliwość otrzymania świadczenia za miesiąc czerwiec, nie ma powodów do obaw. Istnieje jeszcze szansa na jego uzyskanie, ale zostanie ono wypłacone z zaległościami – czas ten będzie uzależniony od momentu wysłania wniosku – może to być lipiec lub sierpień.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca czerwca 2024 roku, oznacza to prawo do wsparcia za cały okres – od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Złożenie dokumentów do końca czerwca 2024 r. zapewni wypłatę świadczenia z zaległościami począwszy od 1 czerwca 2024 r. W przypadku, kiedy osoba starająca się o wsparcie złoży wniosek na nowy rok świadczeniowy po 30 czerwca 2024 r., świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia dokumentów.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez poniższe kanały:

  • portal Emp@tia,
  • bankowość internetowa,
  • PUE ZUS,
  • bezpłatna aplikacja mZUS.

Co do terminów związanych ze składaniem wniosków i wypłatą świadczeń, prezentują się one następująco:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS, a świadczenie wypłacone do końca czerwca 2024 r.,
  • od 1 do 31 maja 2024 r. – wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS, a świadczenie z zaległościami za czerwiec wypłacone do końca lipca 2024 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2024 r. – wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS, a świadczenie z zaległościami za czerwiec wypłacone do końca sierpnia 2024 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2024 r. – wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS, a świadczenie z zaległościami tylko za lipiec wypłacone do końca września 2024 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS, a świadczenie z zaległościami tylko za sierpień wypłacone do końca października 2024 r.

Wsparcie finansowe w formie świadczenia 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu, kiedy ukończy ono 18 rok życia, niezależnie od dochodów rodziców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze od roku 2022.

Począwszy od 1 stycznia 2024 r., kwota świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł. Zmiana ta nastąpiła automatycznie, co oznacza, że nie było konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenia są realizowane tylko w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.