Nowe fundusze dla młodych uczniów: Kto skorzysta z dodatkowych środków na naukę, kulturę, bezpieczeństwo i wiedzę o współczesnym świecie?

Środki finansowe dla przedszkolaków zasadniczo mają na celu promowanie nauki, kultury, bezpieczeństwa i świadomego rozumienia współczesnego świata. Ostatecznym beneficjentem tych funduszy będą organizacje społeczne, które angażują się w promowanie edukacji i rozwijanie umiejętności najmłodszych dzieci.

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się wiele informacji na temat różnych programów, które oferują finansowanie wielu aktywności dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, takich jak nauka pływania czy letnie wakacje. Niestety, rzadko kiedy dodatkowe fundusze są przeznaczane dla młodszych dzieci, a zwłaszcza dla tych w wieku przedszkolnym. Ale to ma ulec zmianie, ponieważ minister edukacji ogłosiła, że w czerwcu zostanie zorganizowany konkurs na dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków. Program ten jest skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz instytucji naukowych i badawczych. Jak podano do wiadomości, przedszkola są podstawą edukacji, ponieważ to właśnie tam dzieci uczą się zachowań społecznych, integrują się z innymi, a także uczą się, jak funkcjonować w społeczeństwie.

Program dla przedszkoli zostanie ogłoszony w pierwszym tygodniu czerwca, a rejestracja na niego zostanie rozpoczęta w tym samym miesiącu. Już teraz wiemy, że przedszkolom zostaną zaproponowane cztery główne moduły programowe. Pierwszy z nich będzie skupiał się na rozwijaniu umiejętności naukowych poprzez eksperymenty i badania oraz na dostępie do wiedzy i jej zdobywaniu. Drugi moduł będzie dotyczył kultury i edukacji kulturalnej, trzeci – bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a czwarty – zrozumienia współczesnego świata. Organizacje pozarządowe, takie jak organizacje harcerskie, instytucje kultury i instytucje naukowo-badawcze będą mogły ubiegać się o finansowanie, jeśli zdecydują się na zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i umiejętności najmłodszych dzieci.