Niezbędne wskazówki dla podróżnych: Co zabrać do bagażu podręcznego, aby uniknąć problemów na lotnisku?

Podróżowanie samolotem wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych wytycznych dotyczących bagażu podręcznego. Wydaje się, że regulacje są jasne, jednak często pojawiają się pytania, np. o możliwości zabrania własnego jedzenia i sztućców na pokład. Faktycznie istnieją pewne zasady dotyczące tego, co jest dozwolone, a co nie. Nieprzestrzeganie tych regulacji może skończyć się karami. Jak więc unikać problemów na lotniskach?

Pierwsza podpowiedź to bezwzględny zakaz zabierania noży czy innych ostrych przedmiotów. Jeżeli chodzi o płyny, to ograniczenie wynosi 100 ml na jeden pojemnik umieszczony w przezroczystej, zamykanej torbie plastikowej. Całkowita dozwolona pojemność płynów w bagażu podręcznym to jeden litr. Zasady te nie dotyczą jednak napojów kupionych w strefie wolnocłowej.

Jeśli podróżujemy samolotem wewnątrz Unii Europejskiej, nie powinniśmy mieć problemów z zabieraniem jedzenia na pokład. Sytuacja zmienia się jednak, jeśli planujemy przelot poza teren Wspólnoty.

Na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Weterynarii przypomina, że wywożenie na teren UE produktów mięsnych i zwierzęcych, w tym nabiału jak mleko czy sery, jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Te produkty mogą zawierać patogeny chorobotwórcze. Zakaz ten ma na celu uniemożliwić przenoszenie chorób zakaźnych zwierząt na terytorium UE. Również przywożenie warzyw i owoców spoza Wspólnoty jest niedozwolone.

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować grzywną po przylądowaniu na lotnisku w Polsce. Istnieją jednak pewne wyjątki – produkty zwierzęce są dozwolone, jeśli podróżujemy z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino czy Szwajcarii.

Podczas planowania podróży samolotem warto pamiętać, że niektóre kraje mają swoje własne regulacje co do wniesienia jedzenia na pokład samolotu. Istnieją także kraje z ograniczeniami dotyczącymi wywozu produktów spożywczych. Przykładem jest Turcja, gdzie można wywieźć napoje i artykuły spożywcze o wadze nie większej niż 5 kg i wartości nie przekraczającej 100 lirów tureckich, co odpowiada około 12 złotym. Za przekroczenie tych limitów naliczane są dodatkowe opłaty.