Rozważasz letnie plany dla swojego dziecka? Poznaj organizacje oferujące bezpłatne zajęcia wakacyjne!

W najbliższych tygodniach, rozpocznie się sezon wakacyjny, co dla wielu rodziców oznacza poszukiwanie odpowiednich form aktywnego spędzania czasu dla swoich dzieci. Czy wiesz, że możliwe jest znalezienie bezpłatnych propozycji w swoim lokalnym środowisku? Aż 100 instytucji na terenie całego kraju otrzymało granty od Fundacji PFR na realizację tego typu zadań. Zobacz, czy twoje dziecko może skorzystać z takiej oferty w swojej okolicy.

Podczas gdy inflacja wydaje się być obecnie pod kontrolą, większość z nas wciąż odczuwa skutki wzrostu cen i traktuje planowanie domowego budżetu poważnie. Wakacje to okres, który nierozerwalnie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami – po nim następuje nowy rok szkolny. Jak więc zapewnić dzieciom atrakcyjne i dobrze zorganizowane spędzanie wolnego czasu, nie przekraczając przy tym limitów naszego budżetu? Szukajmy odpowiedzi w instytucjach, które korzystają z różnych form dofinansowania i dzięki temu mogą zaproponować bezpłatne lub bardzo niedrogie zajęcia.

W ramach IV edycji konkursu Wakacyjnej AktywAKCJI, Fundacja PFR udzieli wsparcia 100 instytucjom, które zorganizują bezpłatne zajęcia dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych pochodzących z małych miejscowości i obejmujących aspekt edukacji ekologicznej. Zainteresowanie było ogromne – wpłynęło do nas aż 1500 zgłoszeń od różnorodnych instytucji, takich jak szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez koordynatorkę projektu, komisja dokonała starannego wyboru projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności. Iluzja zgłoszeń znacznie przekroczyła nasze oczekiwania, co sprawiło, że decyzja była niesamowicie trudna do podjęcia. Wszystkie projekty charakteryzowały się wysokim poziomem kreatywności. Wybrane inicjatywy będą realizowane od 26 czerwca do 31 sierpnia 2024 r., a Fundacja PFR będzie regularnie informować o postępach i wakacyjnych perypetiach dzieci z różnych stron Polski, które dzięki grantom będą mogły aktywnie i beztrosko spędzić lato. Kompletną listę beneficjentów grantów można znaleźć tutaj. Wśród nich znajdują się gminne biblioteki, domy kultury, ośrodki sportowe, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Kwota dofinansowania, którą otrzymały, oscyluje między 2440 zł a 5000 zł.