Sektor edukacji w Polsce podejmuje innowacyjne kroki w celu wsparcia młodych uczniów: Inspirowane badaniami propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej

W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kluczowe dla przyszłości edukacji w Polsce. W jego trakcie pracownicy ministerstwa oraz liderzy ważnych projektów edukacyjnych mieli okazję do dyskusji na temat efektów nowatorskiego programu pilotażowego skierowanego na wsparcie młodszych uczniów. Wśród obecnych na konferencji znalazły się takie wybitne postacie jak Izabela Ziętka, podsekretarz stanu, oraz Paulina Piechna-Więckiewicz.

Podczas tego spotkania skoncentrowano się na dokładnym przeanalizowaniu wyników próbnego projektu, który był realizowany od kwietnia 2022 roku przez Uniwersytet Śląski, mający swoją siedzibę w Katowicach. Ta prestiżowa instytucja naukowa prowadziła ten projekt we współpracy z innymi cenionymi instytucjami edukacyjnymi, takimi jak Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Prace nad projektem mają zakończyć się w kwietniu 2024 roku.

Ten innowacyjny projekt koncentrował się na wypróbowaniu modelu międzysektorowego wsparcia dla uczniów i ich rodzin, który obejmował sektory nauki, edukacji, zdrowia oraz pomocy społecznej w codziennym życiu. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono badania, które objęły 22 tysiące dzieci z 105 powiatów. Ponadto sprawdzono skuteczność narzędzi przesiewowych i narzędzi do oceny funkcjonalnej szkolnej na grupie około 8,3 tysiąca uczniów. Zbadane narzędzia będą dostępne do bezpłatnego korzystania na platformie internetowej. Cały projekt został skonstruowany w oparciu o metodykę oceny funkcjonalnej z użyciem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.