Wpływ urazów głowy na wystąpienie wstrząśnienia mózgu u dzieci

Urazy głowy mogą prowadzić do skomplikowanych stanów zdrowia, takich jak wstrząśnienie mózgu, popularnie zwane „wstrząsem mózgu”, które jest często obserwowane u dzieci. Zazwyczaj wynika ono z różnych sytuacji, takich jak upadki z pewnej wysokości, kolizje drogowe czy też nieszczęśliwe zdarzenia podczas gier i aktywności sportowych. Choć początkowo zdrowie dziecka może wydawać się niezmienione, stan ten może wprowadzić rodziców w błąd. Wstrząs mózgu może bowiem prowadzić do powstania zespołu post-traumatycznego.

Jakie są mechanizmy działania wstrząśnienia mózgu? Wstrząśnienie mózgu u dzieci jest złożonym procesem wywołanym przez uraz głowy. Jest to problem dotyczący funkcji mózgu, nie zaś jego struktury anatomicznej. Następujące po nim dysfunkcje pojawiają się niespodziewanie, są krótkotrwałe i mają tendencję do samodzielnej redukcji na przestrzeni czasu. Zazwyczaj badania obrazowe układu nerwowego, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, nie wykazują istotnych nieprawidłowości. Warto jednak zauważyć, że określenie „wstrząs mózgu”, chociaż często stosowane przez rodziców, nie jest terminem medycznym.

Jakie są objawy wstrząśnienia mózgu? U dzieci, do najbardziej charakterystycznych symptomów wstrząśnienia mózgu należy:

utratę świadomości trwającą mniej niż 30 minut,
zaburzenia pamięci od kilku minut do kilku dni,
wymioty.
Aby stwierdzić, czy doszło do wstrząśnienia mózgu u dzieci, kluczowe jest potwierdzenie utraty przytomności przez dziecko. To stan, gdy maluch nie odpowiada na bodźce dźwiękowe ani dotykowe. Symptomami dodatkowymi mogą być problemy z układem nerwowym, takie jak: zaburzenia równowagi, widzenia czy słuchu. Dziecko po urazie może wykazywać oznaki dezorientacji, bóle głowy oraz nudności. U najmłodszych pacjentów objawy mogą obejmować rozdrażnienie i zmienność nastroju. Mogą również wystąpić problemy ze snem, począwszy od bezsenności a skończywszy na nadmiernej senności.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, stopień nasilenia wstrząśnienia mózgu u dzieci nie jest określany natychmiast po urazie, ale po pewnym czasie, kiedy objawy zaczynają ustępować.