Analiza przyczyn trudności w nauce matematyki

Kwestia problemów z opanowaniem matematyki jest niemal kultowa. Wszyscy o tym słyszeliśmy, ale rzadko zastanawiamy się, skąd biorą się te trudności. Oczywiście, sytuacje są różnorodne, lecz warto podjąć próbę zbadania tej kwestii.

Czy kłopot tkwi w dyskalkulii rozwojowej?
Część osób może twierdzić, że problemy wynikają z dyskalkulii rozwojowej – zaburzenia umiejętności wykonywania działań matematycznych. Rozważanie dyskalkulii jako źródła problemów jest zrozumiałe, jednak nie powinniśmy wszystkiego sprowadzać do tego jednego aspektu. Ważne jest zdanie sobie sprawy, że szacunkowo jedynie 6% populacji cierpi na to zaburzenie. Dyskalkulia to kłopot, który powinien być brany pod uwagę dopiero po wykluczeniu innych możliwości.

Ze względu na skomplikowaną naturę problemu, warto podzielić czynniki wpływające na trudności z nauką matematyki na zewnętrzne i wewnętrzne – taki podział wydaje się najbardziej klarowny.

Czynniki zewnętrzne
Zaczniemy od relacji z nauczycielem matematyki – teoretycznie nie powinno występować żadnych problemów, ale praktyka nie zawsze idzie w parze z teorią. Powinniśmy również wspomnieć o wpływie domowego i szkolnego otoczenia, gdzie zaniedbania edukacyjne (np. brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych) mogą mieć negatywny wpływ. Inne czynniki zewnętrzne, które warto rozważyć to wielojęzyczność dzieci czy zmiany środowiska szkolnego. Jednakże warto zauważyć, że niektóre problemy dotyczą jedynie niewielkiej grupy uczniów.

Czynniki wewnętrzne
Wśród wewnętrznych czynników, które mogą wpływać na trudności w nauce matematyki, możemy wymienić np. iloraz inteligencji. Takie stwierdzenie może być kontrowersyjne dla niektórych osób, ale jest to fakt. Warto również uwzględnić takie aspekty jak brak regularnej pracy nad materiałem, niewystarczająca ilość czasu poświęcona na naukę, motywację do nauki, niedoskonałość procesu myślowego czy emocje ucznia. Emocje dziecka mogą wydawać się niejasnym czynnikiem, ale są one kluczowe w wielu aspektach – na przykład takim jak odporność emocjonalna. Te czynniki są jedynie wierzchołkiem góry lodowej, gdy mówimy o rzeczach, które należy uwzględnić podczas analizy problemu.

Jak radzić sobie z tymi problemami?
Kiedy uda nam się zidentyfikować problem, powinniśmy zacząć szukać rozwiązania. Jeśli wiemy, co jest przyczyną trudności, działanie staje się prostsze. Warto też znaleźć wsparcie w zaufanych osobach.

Ważne jest pamiętanie, że efekty naszych działań mogą pojawić się po dłuższym czasie – wszystko zależy od specyfiki problemu, z którym musimy sobie poradzić.