Dyskalkulia – zrozumieć zaburzenia w nauce matematyki

Wśród rzadko diagnozowanych zaburzeń edukacyjnych znajduje się dyskalkulia. Jest to specyficzna trudność, z którą borykają się uczniowie mający problemy z nauką matematyki. Chociaż mogą oni mieć problemy z rozwiązywaniem prostych zadań liczbowych, niektóre bardziej skomplikowane kwestie, takie jak geometryczne zagadnienia, potrafią poruszyć bez problemów. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci z dyskalkulią jak najwcześniej uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Dyskalkulia bowiem może znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie.

Osoba z dyskalkulią ma charakterystyczne trudności z nauką matematyki. Uczeń taki często boryka się z problemami przy rozwiązywaniu nawet najprostszych zadań liczbowych, które są adekwatne do jego wieku. Znajomość liczby palców na rękach może stanowić dla niego wyzwanie. Mimo to, dyskalkulik potrafi często zadziwić swoimi „błyskotliwościami”, takimi jak umiejętność rozwiązywania zadań związanych z relacjami przestrzennymi czy kreatywne podejście do skomplikowanych problemów. To odróżnia go od uczniów, którzy po prostu nie są dobrzy z matematyki, gdyż ci zawsze prezentują jeden, niski poziom umiejętności matematycznych.

Warto podkreślić, że problemy typowe dla dyskalkulii występują mimo dobrego przyswajania wiedzy z innych przedmiotów oraz ogólnych zdolności intelektualnych dziecka.

Dyskalkulia ma różne objawy, które zależą od jej rodzaju. Zaburzenie to można podzielić na kilka kategorii, takich jak werbalną (problem z nazywaniem pojęć matematycznych), leksykalną (trudności z odczytaniem tych pojęć), graficzną (problemy z zapisywaniem pojęć/działań matematycznych), operacyjną (zaburzenie zdolności wykonania działań matematycznych), ideognostyczną (problem z rozumieniem podstawowych idei, zasad i relacji matematycznych) oraz proktognostyczną (trudności z manipulacją przedmiotami w celach matematycznych).

Charakterystyczne symptomy dyskalkulii obejmują między innymi pomyłki w odczytywaniu podobnie wyglądających liczb, takich jak „3” i „8”, ignorowanie przestrzeni w zapisie liczb, trudności z szeregowaniem liczb, odczytywaniem liczb wielocyfrowych, zrozumieniem tabel i wykresów. Także odczytywanie pomiarów, ważenie czy mierzenie mogą stanowić duże wyzwanie. Warto również zwrócić uwagę na trudności z zapamiętaniem skrótów całych wyrazów i myleniem symboli matematycznych.