Planowanie porodu poza granicami Polski: Procedury, możliwości i konsekwencje

Zastanawianie się nad kwestią możliwości porodu poza granicami rodzimego kraju jest dość powszechne wśród ciężarnych kobiet, zwłaszcza tych, które skierowane są ku krajom Europy Zachodniej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta karta jest niezbędna dla kobiet planujących urodzić za granicą, ponieważ dzięki niej mogą one otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Niemniej jednak, niektóre sytuacje mogą wymagać zwrotu kosztów związanych z porodem.

Pragnienie urodzenia dziecka poza granicami Polski często skupia się na krajach Europy Zachodniej. Istotne jest jednak, aby każda ciężarna kobieta, która planuje takie działanie, posiadała Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta karta umożliwia korzystanie z usług zdrowotnych tylko w placówkach publicznego systemu opieki zdrowotnej kraju, w którym przebywa kobieta. Świadczenia zdrowotne przysługujące na podstawie tej karty obejmują:

  • Świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę ich charakter i czas pobytu – są one udzielane ze względu na stan zdrowia pacjenta.
  • Świadczenia udzielane w celu uniknięcia sytuacji, które zmusiłyby pacjenta do powrotu do kraju ubezpieczenia w celu leczenia.

Świadczenie uważane za niezbędne to takie, którego konieczność zostanie stwierdzona przez lekarza, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta. Jego celem jest zapewnienie, aby pacjent nie musiał wracać do kraju ubezpieczenia w celu leczenia.

Gdy kobieta rozpocznie poród za granicą, posiadanie karty EKUZ oraz dowodu osobistego lub paszportu gwarantuje jej prawo do bezpłatnej pomocy. Jeżeli jednak planowany jest poród za granicą i w tym celu kobieta wyjeżdża do innego kraju członkowskiego UE/EFTA, powinna ona uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia na planowane leczenie poza granicami Polski. W przeciwnym razie może ona zostać obarczona kosztami udzielonych świadczeń. Zrozumiałe powody wyjazdu, takie jak chęć dołączenia do pracującego za granicą męża, mogą skłonić NFZ do wydania takiej zgody.