Rozmawiaj z maluchem jak najczęściej – klucz do rozwijania umiejętności mówienia u dzieci

Jeżeli pragniesz, aby twoje dziecko nauczyło się jak najszybciej mówić, niezbędne jest częste prowadzenie rozmów z nim. Rozpoczynając dialog z małym dzieckiem jak najwcześniej, wpływasz na rozbudowanie jego słownictwa. To nie tylko monolog, ale przede wszystkim interakcja z niemowlakiem sprzyja rozwojowi jego umiejętności lingwistycznych. Nawet proste gaworzenie jest formą aktywnego udziału w rozmowie, który pomaga małemu dziecku kształtować swoje zdolności językowe. W tym artykule przedstawiamy kilka przydatnych metod wspomagających naukę mówienia u dzieci oraz wskazujemy na czynniki utrudniające rozwój mowy.

Język to o wiele więcej niż same słowa. Jest on narzędziem do przekazywania intencji, a jego semantyka i gramatyka to jedynie część składowa komunikacji. W równym stopniu istotne są takie aspekty jak ton mowy, tempo, rytm oraz ekspresja twarzy czy postawa ciała. Niemowlęta są w stanie dostrzec te elementy i zrozumieć nasze intencje, niezależnie od języka, w jakim do nich mówimy. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Los Angeles sugerują, że relacja między intencją a dźwiękiem jest uniwersalna i powinna być zrozumiała bez względu na język.

Aby pomóc swojemu dziecku w nauce mówienia, istnieje kilka sprawdzonych sugestii:

  • Podczas rozmowy z maluchem, utrzymanie kontaktu wzrokowego jest kluczowe.
  • Mówienie powinno odznaczać się głośnością, wyrazistością i średnim tempem – to ułatwi dziecku zrozumienie poszczególnych słów.
  • Wskazane jest używanie gestów ciała do wyrażania emocji – kiedy okazujesz radość, smutek czy złość swojemu dziecku, jednocześnie nazwij te emocje. Dziecko dzięki temu tworzy pełniejszy obraz tego, co widzi, lepiej rozumie innych i uczy się wyrażać siebie w sposób zrozumiały dla otoczenia.

W procesie nauki mowy kluczowe jest kojarzenie obiektu z jego nazwą. Dzieci szybciej zapamiętują rzeczy, które widzą i którym przypisują konkretną nazwę. Wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Psychologii w Weinberg College Sztuki i Nauk potwierdziły, że już trzymiesięczne niemowlęta są w stanie kategoryzować słowa na podstawie tego, co widzą. Prezentowanie dziecku obrazków i nazywanie tego, co na nich jest, pozwala maluchowi zapamiętywać nowe słowa.

Poniżej kilka zabaw edukacyjnych stworzonych z myślą o rozwijaniu mowy u dzieci:

  • Używanie różnych przedmiotów, nazywanie ich i pokazywanie do czego służą.
  • Zorganizowanie „dnia kuchennego” – przy użyciu naczyń można pokazać dziecku ich funkcje.
  • Prezentowanie obrazków w książkach i nazywanie tego, co na nich jest. Im mniej elementów na obrazku, tym łatwiej dziecku zapamiętać nazwę.
  • Naśladowanie dźwięków zwierząt lub pojazdów – pomaga dziecku precyzyjnie formować dźwięki, które będą pomocne w późniejszym prawidłowym wymawianiu słów czy zdań.