Analiza objawów i konsekwencji seksualnej eksploatacji dzieci oraz sposobów udzielania im wsparcia

W większości przypadków, eksploatacja seksualna dzieci jest popełniana przez osobę, która jest blisko związana z rodziną ofiary. Dzieci, które są seksualnie wykorzystywane, mogą zacząć mieć problemy ze snem, być nadmiernie pobudzone i odczuwać lęk przed pozostawieniem ich sam na sam z niektórymi ludźmi. Wzrost liczby zgłoszeń przypadków seksualnego wykorzystania dzieci oraz coraz większa świadomość społeczna dotycząca skutków takich działań doprowadziły do powstania pewnego rodzaju nadwrażliwości w kwestii wszelkiego rodzaju kontaktów fizycznych z dziećmi.

Seksualne wykorzystanie dzieci obejmuje szereg działań, które naruszają ich godność i prawo do prywatności. Obejmuje to pokazywanie genitaliów i działalności seksualnej oraz udostępnianie materiałów pornograficznych nieletnim. Może to także obejmować naruszenie delikatnych stref erogennych dziecka podczas pieszczot i prowokowanie dziecka do podjęcia podobnych form aktywności w stosunku do osoby dorosłej. W najgorszych przypadkach może to obejmować różne formy penetracji, w tym te, które są wymuszane przez gwałt. Bez względu na szczegóły tych interakcji, ważne jest zrozumienie, że wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych jest moralnie nie do przyjęcia.

Kiedy analizujemy problem seksualnego wykorzystywania dzieci, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. Należą do nich wiek i etap rozwojowy dziecka w momencie pierwszego incydentu, płeć ofiary, moment oceny konsekwencji – czy odbywa się ona bezpośrednio po zdarzeniu, czy opiera się na retrospektywnych relacjach osób dorosłych. Istotne są także okoliczności samego czynu – czy to był pojedynczy incydent ekshibicjonizmu ze strony obcej osoby, czy wielokrotne akty seksualne. Wpływ wykorzystania w rodzinie i poza nią różni się, co stanowi kolejny aspekt analizy. Inne kluczowe kwestie obejmują czynniki decydujące o zgłoszeniu nadużyć oraz badanie dowodów negatywnych emocjonalnych konsekwencji (na przykład seksualizacji).